• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΤ (Π.ΣΥ.Π.-ΕΡΤ)
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΤ (ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ.)
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΤ (ΠΑ.Σ.Ο.Α.)
 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΤ (Σ.Ε.-ΕΡΤ)
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ/Φ, Τ/Ο & Ρ/Φ ΕΡΤ (ΠΑ.ΣΥ.ΠΑ.ΤΕ.ΚΑΛ.)
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Π.Σ.Ε.Τ.Α.Σ.-ΕΡΤ)
 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΡΤ (Σ.Ε.Τ.-ΕΡΤ)
 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΤΩ ΝΕΤ (Σ.Τ.Ε.Π.-ΝΕΤ)
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΤ
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΕΡΤ (ΠΑ.Σ.Τ.ΕΔ.)
 • ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ (Ε.Τ.Ε.Ρ.)
 • ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ Τ/Ο ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Τ.Ι.Τ.Α.)
 • ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ Τ/Ο ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.)
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Τ.ΤΗΛ.Ν.Ε.)
 • ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ Τ/Ο ΚΡΗΤΗΣ (Ε.Τ.Ι.Τ.Κ.)
 

Web Hosting by ibiscus