α/α

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΠΟΦΑΣΗ
10078/06

(ΦΕΚ 492Β)

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. ΑΠΌ ΤΙΣ Δ.Ε.Κ.Ο.

2

ΑΠΟΦΑΣΗ 2306/09
(ΦΕΚ 122B)

ΚΑΤΑΒΟΛΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009.

 

3

ΑΠΟΦΑΣΗ 77032/   28-12-09

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσεις & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

4

Γ.Κ.Π.
Σεπτ.'07/1η έκδοση.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

 

5

Γ.Κ.Π.
Νοεμ.'07/1η έκδοση.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

 

6

Κ.Υ.Α. 47703/08
(ΦΕΚ 2162Β)

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕΚΟ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ή ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

 

7

Ν.1264/1-7-82
(ΦΕΚ 79Α)

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ & ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ.

 

8

Ν.1730/20-4-89
(ΦΕΚ 283Β)

ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΡΤ Α.Ε.

 

9

Ν.1730
ΕΚΔΟΣΗ 10η.

ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΡΤ Α.Ε. - 10η ΕΚΔΟΣΗ, Νοέμβριος 2007.

Με όλες τις τροποποιήσεις μέσω Νόμων & Π.Δ. μέχρι το 2007.

10

Ν.1876/8-3-90
(ΦΕΚ 27Α)

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

 

11

Ν.2173/16-12-93
(ΦΕΚ 208Α)

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

12

Ν.2224/8-3-94
(ΦΕΚ 122Α)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

13

Ν.2328/3-8-95
(ΦΕΚ 159Α)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. (Νόμος Βενιζέλου)

Το άρθρο 12 αναθεωρήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.2429/96.

14

Ν.2429/10-7-96
(ΦΕΚ 155Α)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.

Αρθρο 33 (αναθεώρηση του αρθρου 12 του Ν.2328/95).

15

Ν.2778/30-12-99
(ΦΕΚ 295Α)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.

Αρθρο 53.

16

Ν.3021/-02
(ΦΕΚ 143Α)

ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

17

Ν.3166/2-7-03
(ΦΕΚ 178Α)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ Μ.Μ.Ε.

Αρθρα 21 - 29.

18

Ν.3427/27-12-05
(ΦΕΚ 312Α)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Αρθρο 38.

19

Ν.3429/27-12-05
(ΦΕΚ 314Α)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε.Κ.Ο.

 

20

Ν.3470/28-6-06
(ΦΕΚ 132Α)

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ.

Αρθρο 24.

21

Ν.3528/9-2-07
(ΦΕΚ 26Α)

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

 

22

Ν.3592/19-7-07
(ΦΕΚ 161Α)

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.

 

23

Ν.3613/23-11-07
(ΦΕΚ 263Α)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 5.

24

Ν.3655/3-4-08
(ΦΕΚ 58Α)

ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

 

25

Π.Δ.261/23-9-97
(ΦΕΚ 186Α)

ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.

 

26

ΠΟΛ.1077/15-5-06

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ.

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών / Γενική Δ/νση Φορολογίας / Δ15.

27

ΠΟΛ.1181/2-6-97

ΙΣΧΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Μ.Μ.Ε.

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών / Γενική Δ/νση Φορολογίας / Δ15.

28

Ν.435/20-9-76      (ΦΕΚ 251Α)

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

 

 

Web Hosting by ibiscus