Skip to main content

ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΩΡΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΒΡΑΧΕΩΝ ΑΥΛΙΔΑΣ

Αγ. Παρασκευή 17/12/2021

ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΘΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ


Για άλλη μια φορά «η διοίκηση των αρίστων» της Νέας Δημοκρατίας που διαφεντεύει την ΕΡΤ απέδειξε ότι παραμένει πιστή στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες της για απαξίωση της δημόσιας περιουσίας και σταδιακή εκχώρηση των δημοσίων δομών σε ιδιώτες, οδηγώντας σε πλήρη παρακμή και εγκατάλειψη το Κέντρο Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων Αυλίδας, βορά στα χέρια διαφόρων επιτήδειων, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τις καταγγελίες της ΠΟΣΠΕΡΤ. 

Είναι πρωτοφανές ότι η Διοίκηση της ΕΡΤ σιωπά επιδεκτικά, παρά το γεγονός ότι έχει αρμοδίως ενημερωθεί για σωρεία έκνομων ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο Κέντρο Εκπομπής Αυλίδας, όπως κλοπές και καταστροφές μεγάλης αξίας εξοπλισμού της ΕΡΤ, θέτοντας σε διακινδύνευση τόσο την ασφάλεια των εργαζομένων όσο και την περιουσία της εταιρείας.

Με την από 10.11.2021 ανοιχτή επιστολή μας θέσαμε υπόψη της Διοίκησης της ΕΡΤ μια σειρά από γεγονότα και καταγγελίες που έχουμε πληροφορηθεί, σχετικά με την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο Κέντρο Εκπομπής Αυλίδας τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ υφίστανται διαρκή παρενόχληση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από άγνωστα πρόσωπα, ο εξοπλισμός της εταιρείας παραμένει αφύλακτος και έκθετος σε κλοπές που έχουν καταγγελθεί πρόσφατα, ενώ παράλληλα τρίτα πρόσωπα που έχουν αυθαίρετα πρόσβαση στο χώρο δεν τηρούν στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας και πυρασφάλειας με κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων, αλλά και για εκδήλωση πυρκαγιάς, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. 

Παράλληλα, καλέσαμε τη Διοίκηση της ΕΡΤ και Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων να ενεργήσει άμεσα λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και να προβεί στις δέουσες νομικές ενέργειες, ούτως ώστε να τερματιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση στο Κέντρο Εκπομπής Αυλίδας και να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι και η περιουσία της ΕΡΤ, η οποία αποτελεί δημόσια περιουσία. Επισημάναμε ταυτόχρονα ότι η Διοίκηση της ΕΡΤ φέρει ακέραιες τις ευθύνες, σε πολιτικό και νομικό επίπεδο, για την κατάσταση και για τις ζημίες που υφίσταται η ΕΡΤ, ως δημόσια επιχείρηση. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω πολύ σημαντικών καταγγελιών μας, η διορισμένη Διοίκηση της ΕΡΤ όχι μόνο δεν προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες και δεν έλαβε κανένα μέτρο προστασίας των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων, αλλά αντίθετα επιδεικνύει πρωτοφανή αδιαφορία καθιστώντας πλέον σαφές ότι αφενός μεν δεν είναι ικανή να διαφυλάξει ούτε κατ’ ελάχιστον τα συμφέροντα της ΕΡΤ, αφετέρου δε ότι η απαξίωση του Κέντρου Εκπομπής Αυλίδας αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της για τη διάλυση της ΕΡΤ. 

Η ΠΟΣΠΕΡΤ σαν κύριος εκφραστής της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων και πυλώνας του αγώνα ενάντια στο μαύρο, παραμένοντας αταλάντευτα πιστή στην αποστολή και τους καταστατικούς σκοπούς της θα διασφαλίσει, όπως απέδειξε και στο παρελθόν, τη δημόσια περιουσία ενάντια στην κακοδιοίκηση, την αδιαφάνεια και την αυθαιρεσία μη επιτρέποντας σε κανέναν να λυμαίνεται την περιουσία της ΕΡΤ, η οποία αποτελεί περιουσία του Ελληνικού Λαού προορισμένη να εξυπηρετεί τις αρχές της Δημοκρατίας, της Ελευθεροφωνίας, της Ενημέρωσης και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.